Całodobowa Centrala Alarmowa (CCA OPC) 

tel. 12 356 55 55 oraz 12 410 99 99 lub tel kom. 519 316 840